Cymharu cynnyrch incwm gwarantedig (blwydd-daliadau) Blwydd-daliadau

Adalw'r dyfynbris a gadwyd

Byddwch wedi cael cod adalw wrth i chi gadw'ch dyfynbris. Efallai y byddwch wedi dewis cael e-bostio'ch cod atoch.

A hoffech greu dyfynbris newydd yn ei le?

Camau nesaf

Cynlluniwch gyllideb ar gyfer eich anghenion ymddeol

Gallwch ddefnyddio'r dyfyniadau hyn fel canllaw i faint y gallech ei gael o Cynnyrch Incwm Oes Gwarantedig. Fodd bynnag, mae'r dyfyniadau a ddangosir yn rhai dangosol ac yn seiliedig ar gyfraddau blwydd-daliadau cyfredol a'r wybodaeth a ddarparwyd gennych. Darllen mwy.
Defnyddiwch ein rhestr wirio paratoi ar gyfer ymddeol i'ch helpu i sicrhau eich bod chi'n barod ar gyfer ymddeoliad

Cysylltu â Chynghorydd Ariannol Annibynnol

Cyn prynu blwydd-dal rydym yn argymell eich bod yn trafod y dyfynbrisiau hyn gyda chynghorydd ariannol a fydd yn asesu eich amgylchiadau personol ac ariannol, yn dweud wrthych a yw blwydd-dal yn addas i chi ac yn eich helpu i sicrhau'r cynnig gorau. Gallwch anfon neu fynd â chopi o'r wybodaeth a roddoch ar y ffurflen hon i'ch cynghorydd ariannol, fel nad oes rhaid i chi ddarparu'r wybodaeth eto. I chwilio am gynghorydd ariannol, defnyddiwch ein
Ymddeoliad - pam ddylwn i gael cyngor?

Mynnwch ganllaw am ddim gan Pension Wise

Os ydych yn 50 oed neu hyn gallwch ddefnyddio Pension Wise, gwasanaeth am ddim a gefnogir gan y llywodraeth, i'ch helpu i ddeall yr holl ddewisiadau sydd gennych i gael mynediad i'ch cronfa bensiwn. Mae'n wasanaeth diduedd sydd ar gael ar-lein, ar y ffôn, a neu wyneb yn wyneb.
Mynnwch ganllaw am ddim gan Pension Wise

arrow icon
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Chwilio amdanom? Rydym nawr yn HelpwrArian

HelpwrArian yw’r ffordd newydd a chlir i gael help di-duedd am ddim ar gyfer eich holl ddewisiadau arian a phensiwn. Beth bynnag yw eich amgylchiadau neu gynlluniau, symudwch ymlaen gyda HelpwrArian.

Parhau i’r wefan
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am...
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio…
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio…
0800 756 1012* Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 5.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio’r ffôn
0800 138 7777* Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau bancWedi cau

* Mae galwadau am ddim. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon i chi, felly gellir recordio neu fonitro galwadau at ddibenion hyfforddiant ac i’n helpu i ddatblygu ein gwasanaethau.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:9.00am – 6.00pm
  • Sadwrn, Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio gwesgwrs
Oriau
  • Llun – Gwener:8.00am – 6.00pm
  • Sadwrn:8.00am – 3.00pm
  • Sul a gwyliau banc:Wedi cau
Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad pensiwn drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio ein ffurflen we

Ein nod yw ymateb o fewn 2 diwrnod gwaith.

Siaradwch â ni yn fyw am arweiniad ariannol drwy ddefnyddio WhatsApp
+44 77 0134 2744

Lawrlwythwch: WhatsApp

Am help i ddatrys eich dyledion neu gwestiynau credyd. Am bopeth arall cysylltwch â ni trwy Wegswrs neu dros y ffôn.